Fråga: Vad menas med hög grafisk kvalitet?
 
dataOriginal: Att använda form, färg och typografi för att förmedla budskapet. Detta oberoende
om det är orderbekräftelser eller en medlemsmatrikel som trycks på papper eller en websida som
visas på en dataskärm. Olika media har sin krav, begränsningar och möjligheter.
Vårt mål är att behärska tekniken.

Fråga: Ge exempel på vad ni menar?
 
dataOriginal: Några detaljer i kvalitetsbegreppet kan vara att använda riktiga typsnitt och de rätta
tecknen. Ta t ex systemet för orderbekräftelserna som utvecklat för Eniro. Det är de som bl a ger
ut telefonkatalogen Gula Sidorna. Alla företag som finns med i katalogen får en orderbekräftelse
med en avbildning av katalogtexten eller annonsen. Utskrifterna har samma typsnitt som de färdiga
katalogerna. Även alla specialtecken finns med i orderbekräftelsen/korrekturet.

Fråga: Men för "vanliga" produktioner då?
 
dataOriginal: En annan detalj kan vara att vi vet skillnaden mellan citat och tumtecken. I en
medlemsmatrikel är viktigt att namnen stavas rätt. Om man har en accenterad bokstav i namnet
ska den bli rätt! Heter någon Almén så ska det inte stå Almen.
Detta gäller även specialtecken som t ex kvadratmeter, m2.

Fråga: Men om tecknen inte finns då?
 
dataOriginal: Det finns alltid lösningar. I de flesta fall är det enkelt. Det gäller bara att veta vad
man vill uträtta. Tekniken ska dresseras och man ska inte acceptera fel tecken.

Fråga: Är det bara teckendetaljer som är viktiga?
 
dataOriginal: Nejdå, det är både detaljer och helhet som påverkar resultatet. En bra disposition
på en matrikelsida gör att den blir lättare att läsa. Välj färger med omsorg på en web-sida.
Kanske behärska sig i bakgrunder och effekter. Det går att tjäna både tid och pengar på att sidorna
är lättlästa.

Fråga: Vad är datateknisk kvalitet?
 
dataOriginal: Det kan vara att jobba systematiskt. att välja verktyg som inte blir oanvändbara
efter några år. Inte låsa en lösning till en viss version i ett layoutprogram. Efter några år
kanske sidorna inte ens går att läsa om man tänkt fel.

Fråga: Handlar datateknisk kvalitet bara om program och programversioner?
 
dataOriginal: Nej. På samma sätt som den grafiska kvaliteten är det både detaljer och helheten
som ger det totala resultatet. Det är mycket att tänka på , speciellt om det handlar om Internet.

Fråga: Internet, det är väl bara att koppla upp sig?
 
dataOriginal: Visst, om du bara ska surfa ja. Men du kanske vill integrera Internet med din
nuvarande teknik. Utnyttja Internet i din verksamhet. Frågorna är många, och det finns många
blindskär. Det gäller att hitta rätt.

Fråga: Är ni inte alltför kaxiga nu?
 
dataOriginal: Jo kanske. Men vi har faktiskt en stadig grund att stå på. KG Jonsson-Finne, som är
internetkonsult, var en av de den första i Sverige, som insåg internets förtjänster. Sedan 1994 har han
uträttat en hel del som gynnat våra kunder. Exempel på detta är den första protoypen till Gula Sidorna
på Internet
redan 1995 för TeleMedia, (numera Eniro). En betalsajt för Bergens Tidende i Norge samt
tidsbokningsprogram som bla används av flera flygklubbar.

Fråga: Då borde det finns några bra exempel?
 
dataOriginal: Många. Just inom Internet har vi förutom de ovan nämnda, flera bra exempel. Både
vad man bör undvika och givetvis de rätta sätten och metoderna. Skicka ett mejl till oss
berättar mer om vad vi kan göra för dig. Såväl inom Internet som annan datagrafisk produktion.

 

[Åter till första sidan]