Ta hjälp av en specialist
 
Det är inte alla företag som har en egen IT-avdelning. Eller personer som utvärderar den
teknik eller de metoder som ska användas i framtiden. Det är mer kostnadseffektivt att
hyra in dessa specialister när de behövs. Dessutom överlåter du experternas vidareutbildning till
konsultföretaget.

Använd erfarenheten och ett brett kontaktnät
 
dataOriginal har funnits sedan 1987 och har en egen kunskap och erfarenhet inom prepress sedan
1973. Vi började jobba med internet redan 1994, kanske bland de första i den grafiska branschen
i Sverige. Sedan 1995 är vi med i konsultnätverket DTP-föreningen, där vi hämtar mer resurser
när vi behöver komplettera våra egna.

Externa ögon ser lättare
 
Om ni ska granska era egna rutiner och system, är det mycket lättare att låta någon se på verk-
samheten med nya ögon. Likaså är en extern konsult viktig i samband med upphandlingar.
Krokodiljägaren anspelar på att många datasäljare är som krokodiler - en stor käft och inga öron.
Då behövs det någon som dresserar dem.

Vad kostar det att anlita dataOriginal?
 
Allt beror på omfattningen av uppdraget. Några få timmar eller ett längre projekt. Skicka ett mejl till oss
och berätta lite om dina funderingar eller ditt behov så tar vi kontakt och ser vad vi kan göra.

 

[Åter till första sidan]