Några olika uppdrag

Kurser och seminarier
 
Under de första åren med internet arrangerade vi kurser för olika personalgrupper om internet
och användningen av internet. Vi ledde även kurser på uppdrag av Grafiskt Utbildningscenter,
GrafoMedia, LärData samt AMU m fl.
 
Förutom kursverksamheten deltog vi också i seminarier och föreläsningar arrangerade av
Grafiska Företagen. Bland annat ett flertal gånger i den grafiska mässan Grafex, med
seminarietitlar som Internet - moget för kommersiell användning? samt
Kostnadseffektivt samarbete inom prepress.

Orderbekräftelser med typografiska korrektur
 
I början av 90-talet utvecklade vi ett system för utskrift av orderbekräftelser åt Teleannons, numera
Eniro. Orderbekräftelserna skickas till alla som finns publicerade i någon av Eniros och Din Dels
företagskataloger.
 
De program som vi utvecklat, läser Eniros databas och "översätter" kund- och annonsuppgifterna
till Postscript. Därefter skrivs de ut på snabba skrivare. Systemet används fortfarande och c:a 5000
sidor skrivs ut varje dag.
 
Numera görs även orderbekräftelser som PDF och skickas ut med mejl. Lätt – eftersom vi valde
rätt metod, dvs Postscript, redan från början.

Databaser på webben
 
I december 1995 utvecklade vi på uppdrag av Telia, den första prototypen till Gula Sidorna på Internet.
Det var vår start att publicera databaser på webben. Och många fler har följt. Även webbplatser som
man normalt inte förknippar med databaser, är lättare att underhålla när man använder databaser.
 
Redigeringsprogram, ofta kallat Content Management System, hjälper den informationsansvarige att
hålla sin webb uppdaterad utan att behöva skriva html-kod. Med bäst efter- och bäst före-datum
är webbsidorna aktuella utan så mycket manuellt jobb.
 
Databasen underlättar också parallellpublicering, dvs att få ut informationen på papper, CD-rom mm.

Hur ser era behov ut?
 
Skicka ett mejl till oss och berätta lite om era funderingar eller behov, så tar vi kontakt och ser vad
vi kan göra för er.

 

[Åter till första sidan]